Dabrówno - s9.sam3.pl

Piątek,  21-02-2020,
Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png 0a2735d7e1502ac4b327c7cdbc051e7b
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

Wnioski (zasiłek  rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy, 500 +,  świadczenie „ Dobry start” oraz fundusz alimentacyjny)  można składać:

- od 01 lipca 2019 r. elektronicznie

- od 01 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie informuje, iż od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać w dwóch formach : w wersji elektronicznej - od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) oraz w wersji papierowej -  od 1 sierpnia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrównie, ul. Agrestowa 2, 14 – 120 Dąbrówno.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. W ten sposób od 1 lipca otrzyma prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Uwaga! Rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

Od 1 lipca 2019 r. przyznanie przez organ właściwy świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Informacja w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego przekazana zostanie na wskazany adres e - mail wnioskodawcy ( informacje będzie można odebrać także osobiście). Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Ze względu na brak kryterium dochodowego nie trzeba będzie również przedkładać żadnych dodatkowych dokumentów, np. zaświadczeń o dochodach lub orzeczenia o niepełnosprawności.

Znowelizowana ustawa wprowadza także trzymiesięczny termin – liczony od  dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od  dnia narodzin dziecka. ( powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.).

Nowe przepisy umożliwią także  - z zachowaniem ciągłości  - świadczenia wychowawczego drugiego rodzicowi dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub, który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego będą miały również dzieci umieszczone we wszystkich typach placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz pozostałych formach instytucjonalnej pieczy. Wnioski składać będą dyrektorzy tych placówek.

Uwaga!  Najbliższy okres zasiłkowy będzie dłuższy.  Rodziny, które złożą wnioski od 1 lipca 2019 r. mają zagwarantowane wypłaty do końca maja 2021 r., czyli przez 23 miesiące. Rodzice po raz kolejny będą składać wnioski o 500 + dopiero w lutym 2021 r. ( na okres zasiłkowy 1 czerwca 2021 – 31 maja 2022 r.)

Od 1 lipca 2019 r. można będzie również  składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia „Dobry start" oraz funduszu alimentacyjnego.  

Świadczenie „ Dobry Start”  w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko – bez względu na dochód.  Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Świadczenie nie przysługuje także studentom, uczniom szkół policealnych i uczniom szkół dla dorosłych.

Od 1 lipca 2019 r. wnioski  o przyznanie wyżej wymienionych świadczeń  będzie można składać  drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski przyjmowane będą w formie tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrównie, ul. Agrestowa 2, 14 – 120  Dąbrówno.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png a3d48b22f5b17c2fe130cd0d35557af4
b2.png 57b599899de5960c37d13dd38acb32d1
b3.png e1071f05262b64bf1e53dbdc2d201e04
b4.png b88e3f79efb9d3acc682a8802cff01d7
b5.png c0f987b9da0a210725fde3b9e1f5b377
b6.png f27c3c4936272c6490351ac2e4ed3efa