Dabrówno - v46.sam3.pl

Poniedziałek,  28-09-2020,
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png 9ad36d3348fe04db533782fc0a3a4122
 
Zaproszenie do składania propozycji zadań do Rocznego Programu Współpracy na rok 2021

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dąbrówno z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania propozycji priorytetowych zadań publicznych.

Zgłoszenia propozycji posłużą do opracowania listy zadań publicznych przeznaczonych do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2021 r.

Prosimy o zgłaszanie propozycji zadań publicznych do dnia 30 września 2020 r.

Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną (skan formularza) lub tradycyjną na adres:

 

Urząd Gminy

ul. Kościuszki 21

14-120 Dąbrówno

e-mail:

Na kopercie lub w tytule należy wpisać

„Zgłoszenie propozycji zadań publicznych priorytetowych na 2021 rok”

 

W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie,

ul. Kościuszki  21, pokój nr 16, tel. 89 647-40-87 wew.28, osobą do kontaktu jest

Maria Szczepańska - Pełnomocnik Wójta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA PROPOZYCJI !!!!

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png b2d74a16a080f3ed79ec8e86a77a8fa2
b2.png 308ba6c165f00bfb54d1a16bace8e99e
b3.png aa3367bded86fe1d4d4ea2df41d947b9
b4.png 3ec42a8e63e0464e5ee2aee3508fb105
b5.png fbe848fb9f14d932df0e396814f782f8
b6.png c0e2d0eab718832f4cbbab77e0f7a08e