Dabrówno - v46.sam3.pl

Sobota,  05-12-2020,
Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png a8c891820d22e37eb1a2de8ebac4ed70
 
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 5 listopada 2020 r. do Urzędu Gminy w Dąbrównie wpłynęła oferta Rzymskokatolickiej Parafii NMP Nieustającej Pomocy w Saminie na realizację zadania publicznego pn.: „Renowacja kruchty wejściowej”.
 
    Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrówno, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Dąbrównie oraz na stronie internetowej www.dabrowno.pl
 
    Uwagi do oferty można zgłaszać, na formularzu uwag dołączonym do niniejszego ogłoszenia, do dnia 13 listopada 2020 r.:
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście ( osobiście - po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem merytorycznym pod numerem tel. 89 647-40-87 wew. 28)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (wypełniony i podpisany skan formularza) na adres: 
 
 
 
                                                                                                    Wójt
                                                                                                                /-/ Piotr Zwaliński
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png f71c82798b1df381ca4613fe1bcf15d6
b2.png ed507f19ea601ca6ca735d5097c5b5d7
b3.png 9a686785b4286bf1ad0578c6c672a685
b4.png b3f857f6acd9d4c0203101e678ce95ca
b5.png c94541905fdeda9f4c7310c64a1ef14d
b6.png d0e5b178a690c8d8205ac097e2c931d0