Dabrówno - dabrowno.pl

Niedziela,  01-08-2021,
Imieniny: Jarosława, Justyny, Nadziei
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png d1368899d177f1e0a0efccff4260a62a
 
GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, dotyczącym wspólnej realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Dąbrówno uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego mieszkańców gminy Dąbrówno.

Punkt konsultacyjno-informacyjny:

Urząd Gminy Dąbrówno

ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno

Obsługujący:

Dorota Szczurowska tel. 89 647 40 87 wew. 22, e-mail: ,

Sylwia Rybczyńska tel. 89 647 40 87 wew. 29 e-mail:

Godziny pracy punktu:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 12.00-15.00,

wtorek w godz. 14.00-16.00,

piątek w godz. 13.00-15.00.

Zakres działania punktu:

- udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie

- wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie

- pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Informacje, jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy Dąbrówno w  celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku:

1) Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy)– imię i nazwisko, PESEL, NIP (jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą), telefon kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail (potrzebny do założenia konta na Portalu Beneficjenta).

2) Informacje o współmałżonku Wnioskodawcy– imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL

3) Informacje o pozostałych współwłaścicielach budynku/lokalu mieszkalnego– imię i nazwisko, adres zamieszkania,

4) Adres zamieszkania i adres do korespondencji Wnioskodawcy (należy podać adres do korespondencji w Polsce),

5) Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji),

6) Numer księgi wieczystej nieruchomości,

7) Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków),

8) Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ zgłoszenia budowy (w przypadku braku posiadania takiej informacji przedział czasowy odzwierciedlający orientacyjnie rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy),

9) Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego [m2],

10) W przypadku, gdy w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza należy podać:

    a) powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej [m2],

    b) procent powierzchni przeznaczonej na działalność,

    c) liczbę miesięcy w roku wykorzystania powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.

Uwaga: Jeśli wyliczony procent powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png 3a2866712d31564b23be5363e5eba88f
b2.png 542583dd2a000cfb0989ca1b9485d531
b3.png 1cb807a3a906698272e306c226aa27f2
b4.png 97d31f7b968dfc7efbbdd338f7d78b0c
b5.png 429ec1e09a1e5fe1cdf5d6f3a6aacc49
b6.png 967561904ff28b89cd83d34360a74443