Dabrówno - dabrowno.pl

Piątek,  18-06-2021,
Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png 7cf8150fb9f5b3994e06e74df62cdb73
 
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. do Urzędu Gminy w Dąbrównie wpłynęła oferta Związku Kombatantów R. P. i Byłych Więźniów Politycznych o Ostródzie na realizację zadania publicznego pn.: „Pomoc dla środowiska kombatanckiego”.
 
    Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrówno, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Dąbrównie oraz na stronie internetowej www.dabrowno.pl
 
    Uwagi do oferty można zgłaszać, na formularzu uwag dołączonym do niniejszego ogłoszenia, do dnia 29 kwietnia 2021 r.:
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście ( osobiście - po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem merytorycznym pod numerem tel. 89 647-40-87 wew. 28)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (wypełniony i podpisany skan formularza) na adres: 
 
 
 
                                                                                                                      Wójt
                                                                                                                /-/ Piotr Zwaliński
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png 32d12e7efc8695c01cfa3438b42cb1c4
b2.png 2782e200111a80fbd69c37597d8a8d24
b3.png c7a3e5ed5325fc8d5fef6e4473733a0f
b4.png 92cf2138d4879c6e94f66c9c46bd6611
b5.png 45348d7a1d0ffed605cfd854ee9af5d8
b6.png 2522b08cc6eb6620677bf1c05c75a255