Dabrówno - s9.sam3.pl

Wtorek,  18-09-2018,
Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png 12bf21134574aa2a5025ae4ce4ac7f00
 
NOWE PRACOWNIE I BOISKO WIELOFUNKCYJNE W PSP W ELGNOWIE

Złożony przez Gminę Dąbrówno wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie” decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

W wyniku realizacji projektu wybudowane zostanie przyszkolne wielofunkcyjne boisko sportowe, z nawierzchnią syntetyczną o wymiarach 24,24 x 44,16 m wyposażone w kosze stojące do uprawiania koszykówki, bramki do piłki ręcznej oraz demontowane w razie potrzeby słupki do piłki siatkowej oraz tenisa ziemnego. Powierzchnia zabudowy boiska – 1.070,44 m2.

Wykonane zostanie  ogrodzenie terenu boiska oraz ciągi pieszo – jezdne.

W obrębie projektowanego boiska wykonana zostanie infrastruktura towarzysząca umożliwiająca uprawianie innych niż w/w dyscypliny tj.:

-  skocznia w dal – rozbieg o dł. 30,00 m i szerokości nawierzchni 1,22 mb – technologia wykonania nawierzchni jak wprzypadku boiska. Powierzchnia zabudowy 59,50 m2.

- rzutnia kulą – koło rzutów o śr. wewnętrznej 2.13 m w obramowaniu kołowym z profilu aluminiowego teowego 60 x 60 x 6 mm wtopionego w warstwę betonową podbudowy. Nawierzchnia wykonana jak nawierzchnia boiska. Powierzchnia zabudowy 140,52 m2.

Zakupiony zostanie sprzęt sportowy m.in. materace gimnastyczne, piłki, pachołki, drabinki, stół do tenisa.

Ponadto placówka zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni języka angielskiego, matematyczno-technicznej, informatycznej i przyrodniczej oraz do zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych.

Dzięki pozyskanym w ramach projektu środkom zewnętrznym w znaczący sposób poprawie ulegnie  wyposażenie  szkoły wiejskiej w Elgnowie w pomoce naukowe oraz dydaktyczne zarówno do kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów jak i zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dla  uczniów PSP w Elgnowie stworzona zostanie  możliwość korzystania z nowocześnie wyposażonych pracowni dydaktycznych. Realizacja projektu przyczyni się do znaczącego podniesienia wyników nauczania, poziomu wiedzy oraz poziomu życia społeczności lokalnej.

Inwestycja zrealizowana zostanie w 2018 r. Całkowita wartość projektu: 933 026,24 zł  brutto. Kwota 759 980,36 zł stanowi dofinansowanie UE (82,50%).

Tak więc w 2018 r. placówkę czeka kompleksowa modernizacja zarówno w zakresie doposażenia jak i samej infrastruktury, gdyż oprócz wyżej wymienionych działań szkoła poddana zostanie pracom termomodernizacyjnym, które zostaną wykonane w ramach innego projektu realizowanego przez gminę w ramach RPO WiM  na lata 2014-2020.

Całkowita wartość nakładów w 2018 r. na Publiczną Szkołę Podstawowa w Elgnowie w ramach obu projektów wyniesie 1 865 205,23 zł. Z czego kwota 1 318 319,38 zł stanowi wsparcie w postaci dofinansowania ze środków UE. 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png e3794f611435dd5f89bb34cacc9cc137
b2.png a57b82a10164acdfaa815b8b8d6a6ef1
b3.png 43df32722a67a49264abe571a0fea1df
b4.png b6ce65f5a565b2a274134e2cc4d4a580
b5.png e3d368f34b5a8d0cb8446b1417e978cf
b6.png 82c7a7425dc4dd660874b41e97520b7b