Dabrówno - v46.sam3.pl

Wtorek,  07-07-2020,
Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png d2a99851c7f7bc8e632439e0fd1d897e
 
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 15 czerwca 2020 r. do Urzędu Gminy w Dąbrównie wpłynęła oferta Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników na realizację zadania publicznego pn.: „Turystyka i Krajoznawstwo”.
 
    Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrówno, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Dąbrównie oraz na stronie internetowej www.dabrowno.pl
 
    Uwagi do oferty można zgłaszać, na formularzu uwag dołączonym do niniejszego ogłoszenia, do dnia 26 czerwca 2020 r. w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Dąbrównie - pok. 4a lub drogą elektroniczną na adres:   (poprzez nadesłanie skanu uzupełnionego formularz uwag).
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png 400d222536a4ca55d04fad4a692e97b4
b2.png d587f977a25671e64a661dd278c39c49
b3.png baaa63890e281bb656ed1ff142f4be88
b4.png 1c20d82e0d0198655b82026bb27d5027
b5.png f89e0d1789b3513691337e7862ca0ccb
b6.png bf3234243b7df65006cd5bcedbb378da