Dabrówno - v46.sam3.pl

Wtorek,  07-07-2020,
Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png 64219b55b178307a7b7c0e896aef57a2
 
Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Do 8 lipca potrwa nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia od 1 września do 30 listopada 2020 roku Powszechnego Spis Rolnego 2020 r.

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Wójt Gminy Dąbrówno jako Gminny Komisarz Spisowy informuje, iż w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) ogłasza otwarty i konkurencyjny  nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. na terenie gminy Dąbrówno Powszechnego Spisu Rolnego. Nabór kandydatów trwa do dnia 8 lipca 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien:

•    być pełnoletni,

•    zamieszkiwać na terenie gminy Dąbrówno,

•    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

•    posługiwać się językiem polskim w mowie i  w piśmie,

•    nie być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrza terenowego zobowiązani są uczestniczyć w szkoleniu podczas, którego posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu.

O przyjęciu kandydatury decyduje ilość zdobytych punktów  egzaminu w formie testu  przeprowadzonego po szkoleniu za pomocą aplikacji e/m-learning oraz kolejność zgłoszeń (w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów).

Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie  zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie spisrolny.gov.pl

Kandydaci składają Zgłoszenie (druk zgłoszenia w załączniku nr 1) oraz oświadczenie o spełnieniu wymogu niekaralności  (załącznik nr 2) do Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy w Dąbrównie w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres:

Urząd Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny Spis Rolny 2020 r.” (ważna data wpływu).

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 8 LIPCA 2020 R.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu : (0-89) 6474-087 wew. 13.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png 91a6cb1913dbdf8b1e3cebc2eb32da45
b2.png 7bb5f0f9ac2deedd6ed3a635328cdb77
b3.png 3bf80210cfcd344147684598191af3ab
b4.png bbd2bb8fae187976722aadf6a0eb41fc
b5.png 4b23552c8480a84a67c57c4e9148319e
b6.png 8e66b2d0b981c0e6a1c934aa3d5e829d