Dabrówno - v46.sam3.pl

Sobota,  08-08-2020,
Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png d40f47798d05e9e80ce79c894da6150e
 
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE DĄBRÓWNO

W dniu 3 lipca 2020 r. podpisana została umowa z firmą RED ALERT Paweł Borzęcki z siedziba w Lublinie na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynku (sala sportowa) Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie oraz na oczyszczalni ścieków w Dąbrównie. Wartość umowy opiewa na kwotę 305 040,00 zł. Termin wykonania prac w ramach umowy ustalony został na dzień 16.11.2020 r.

Inwestycja realizowana jest w ramach uzyskanego przez Gminę Dąbrówno dofinansowania w wysokości 85% z  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w ramach projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno”. Przedmiotem projektu jest budowa 3 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej. Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznych:

- Moc instalacji 20,48 kWp

- Moc instalacji 31,74 kWp

- Moc instalacji 35,84 kWp.

Cel główny projektu: poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez budowę instalacji wykorzystujących energię słońca (fotowoltaika) na potrzeby 2 budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Dąbrówno mającej na celu produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł  energii.

Cele szczegółowe projektu:

- Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa warmińsko-mazurskiego;

- Zwiększenie ilości jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;

- Zwiększenie zdolności wytwarzania energii odnawialnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;

- Zwiększenie zdolności wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;

- Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska;

- Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat Instalacji fotowoltaicznych w ramach działań informacyjno-promocyjnych.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczania powietrza, czyli będzie miała bezpośredni wpływ na ochronę środowiska.

Projekt jest kontynuacją projektu „WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W CELU MODERNIZACJI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWNIE”, w ramach którego wymienione zostały istniejące źródła ciepła tj. kotły węglowe na system OZE, 2szt. pomp ciepła wodno-solankowych o łącznej mocy 157,8 kW.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png 8601cb9bf73679cc372b2633b7f6437a
b2.png ec1017864f3b125d5723b10264dba252
b3.png 4400fd8002d55fdd27b0732d2afb9722
b4.png 69aa99eb844da81b5b6c81c44d3ecdcc
b5.png 14c05a83f11eb94a7b1ed9601951d78f
b6.png 6caa7c87333476bac10389d9bfba9070