Dabrówno - v46.sam3.pl

Wtorek,  20-10-2020,
Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png 6739ad30d1007646c740ccee26661e88
 
„ELGNOWO – Rewolucja w naszej szkole”

to tytuł nowego projektu dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie.  Pierwsze zajęcia ruszą już w listopadzie tego roku, ale wcześniej szkoła zakupi nowe pomoce i wyposażenie do zajęć. Gmina pomyślała też o nauczycielach, dla których zaplanowano szkolenia wyjazdowe z zakresu innowacyjnych metod nauczania, kurs sensoplastyki oraz szkolenia z wykorzystania nowych technologii w nauczaniu.

Co będzie się działo ramach projektu? Jakie zajęcia? Dla kogo?

Szczegóły poniżej:

  • JĘZYK ANGIELSKI – zajęcia wyrównawcze dla klas IV i V
  • JĘZYK ANGIELSKI – zajęcia rozwijające dla klas VI, VII i VIII
  • MATEMATYKA – zajęcia wyrównawcze dla klas IV, V, VI, VII, VIII
  • MULTIWIEDZA, czyli koło naukowe wieloprzedmiotowe dla zainteresowanych geografią, fizyką, chemią, biologią i matematyką
  • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE dla najmłodszych w klasach I, II i III
  • SENSOPLASTYKA dla klas IV, V, VI, VII i VIII oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami z klas I-III
  • zajęcia informatyczne z PROGRAMOWANIA, ROOBOTYKI i CYBERBEZPIECZEŃSTWA
  • zajęcia grupowe i wsparcie indywidualne dla klas VII i VIII, a dokładnie dla uczniów, którzy stoją przed wyborem dalszej ŚCIEŻKI EDUKACJI I KARIERY ZAWODOWEJ + wyjazdy i spotkania z pracodawcami i spotkania z rodzicami

A do tego… lubiane przez wszystkich WYJAZDY EDUKACYJNE, przy czym to uczniowie będą mieli możliwość zaplanowania, gdzie chcą pojechać i jak ma wyglądać program wycieczki.

Szkoła otrzyma sprzęt pomiarowy i informatyczny, zostaną doposażone pracownie, a uczniowie podczas zajęć będą korzystali z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Szkoła zakupi dostęp do znanych i lubianych internetowych platform edukacyjnych do prowadzenia zajęć, prac domowych, sprawdzianów online i innych narzędzi ułatwiających nauczanie nowymi metodami.

Zajęcia dodatkowe będą odbywać się po lekcjach, a uczniowie mają zapewniony poczęstunek i przewóz do domów.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz kompetencji z zakresu języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i informatycznych wśród 60 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie, w tym poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, indywidualizacji pracy z uczniem, doradztwa zawodowego oraz
w wyniku doskonalenia zawodowego 10 nauczycieli oraz we współpracy z 10-cioma rodzicami uczniów w okresie od 01.07.2020 do 30.06.2022.

Całość potrwa dwa lata szkolne, czyli 2020/2021 i 2021/2022.

Łączna wartość projektu wynosi 425 556,00 zł, a wartość dofinansowania to aż 95%, czyli 404 278,20 zł.

Wkład własny Gminy Dąbrówno wynosi 21 277,80 zł w ciągu dwóch lat.

Jako ciekawostkę możemy dodać, że do konkursu wpłynęło około 180 wniosków, a tylko 30 otrzymało dofinansowanie, w tym „ELGNOWO – Rewolucja w naszej szkole”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png 226022227d73c79656edc040aa47e817
b2.png 43c917a65b46f5d0fa4259964be14ef6
b3.png 8aa9dc30309235100505bf7f97d13db5
b4.png d10783e8fca1ce391339b735c6239b92
b5.png 99a018cb4afff2548790a4d4f6f776e5
b6.png e929b152ff4f3001bc732d99f9a6a084