Dabrówno - v46.sam3.pl

Poniedziałek,  28-09-2020,
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png 62e886e66d5ad444472b4ddf94f893d4
 
Zaproszenie do składania propozycji zadań do Rocznego Programu Współpracy na rok 2021

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dąbrówno z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania propozycji priorytetowych zadań publicznych.

Zgłoszenia propozycji posłużą do opracowania listy zadań publicznych przeznaczonych do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2021 r.

Prosimy o zgłaszanie propozycji zadań publicznych do dnia 30 września 2020 r.

Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną (skan formularza) lub tradycyjną na adres:

 

Urząd Gminy

ul. Kościuszki 21

14-120 Dąbrówno

e-mail:

Na kopercie lub w tytule należy wpisać

„Zgłoszenie propozycji zadań publicznych priorytetowych na 2021 rok”

 

W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie,

ul. Kościuszki  21, pokój nr 16, tel. 89 647-40-87 wew.28, osobą do kontaktu jest

Maria Szczepańska - Pełnomocnik Wójta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA PROPOZYCJI !!!!

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png e69bd417b1e79f748f0d081a1c3bbe99
b2.png 9580ba327f1ad00b70f4858f2441d466
b3.png 03a3e789c6f7ced5c9d1c397208249f6
b4.png bc9b2d137aae05165b2319d1e36098ae
b5.png 153d8ef04c310658d9fa3291ed7db462
b6.png 44180315ebb0349d0081fac2c4fc5adf