Dabrówno - v46.sam3.pl

Piątek,  04-12-2020,
Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png 3ea86aba1b5d9baea1fbbecbd49b85e4
 
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 5 listopada 2020 r. do Urzędu Gminy w Dąbrównie wpłynęła oferta Rzymskokatolickiej Parafii NMP Nieustającej Pomocy w Saminie na realizację zadania publicznego pn.: „Renowacja kruchty wejściowej”.
 
    Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrówno, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Dąbrównie oraz na stronie internetowej www.dabrowno.pl
 
    Uwagi do oferty można zgłaszać, na formularzu uwag dołączonym do niniejszego ogłoszenia, do dnia 13 listopada 2020 r.:
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście ( osobiście - po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem merytorycznym pod numerem tel. 89 647-40-87 wew. 28)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (wypełniony i podpisany skan formularza) na adres: 
 
 
 
                                                                                                    Wójt
                                                                                                                /-/ Piotr Zwaliński
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png 3a445b0e77e6bb0f373af7d8696d7aaa
b2.png 3428118d2cc3dfbf5e6b605da239cb8d
b3.png 765704a0cc1ee4c1b9bb41133974862b
b4.png c641b6f1a80e4b0877f7d90a0c6b7d67
b5.png b17c396ed7076f934ab8501f2ec5ca26
b6.png e2bc00524ca80c3f64239df2a0b48e38