Dabrówno - v46.sam3.pl

Poniedziałek,  19-04-2021,
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png fa23940ff8f64bed24dcbfe1791a5467
 
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
 Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), informujemy, że w dniu 5 listopada 2020 r. do Urzędu Gminy w Dąbrównie wpłynęła oferta Rzymskokatolickiej Parafii NMP Nieustającej Pomocy w Saminie na realizację zadania publicznego pn.: „Renowacja kruchty wejściowej”.
 
    Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrówno, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Dąbrównie oraz na stronie internetowej www.dabrowno.pl
 
    Uwagi do oferty można zgłaszać, na formularzu uwag dołączonym do niniejszego ogłoszenia, do dnia 13 listopada 2020 r.:
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście ( osobiście - po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem merytorycznym pod numerem tel. 89 647-40-87 wew. 28)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (wypełniony i podpisany skan formularza) na adres: 
 
 
 
                                                                                                    Wójt
                                                                                                                /-/ Piotr Zwaliński
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png ace264f6b313633352b73afe04e898f1
b2.png 2e268a12c1d2327a289693c20f17375a
b3.png 8c6d18f8c4b2b0a14ac69474027a670a
b4.png 5979fef52106a9f97a49d3593087b4b3
b5.png 3a86d390494e65d28f3c45b76aab4ed3
b6.png 0b562c11d32db4dca5d247d4266f28a4