Dabrówno - v46.sam3.pl

Piątek,  26-02-2021,
Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png 98eefd77979dadb98b9dc2aef7240022
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Dąbrówno, dn. 08 lutego 2021 r.

IOD.524.1.2021

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 08 lutego 2021 roku

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w 2021 r., wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2020 r. poz. 1057):

1. Zadanie w sferze edukacji, oświaty i wychowania pn. „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do placówek edukacyjnych”

2. Zadanie w sferze edukacji, oświaty i wychowania pn. „Wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną”

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr Or.0050.14.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 01 lutego 2021 roku rozpatrzyła oferty.

Wójt Gminy Dąbrówno przyznał dotacje na realizację ww. zadań w 2021 roku:    

Lp.

Nazwa zadania

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania (w zł)

Nazwa oferenta, który uzyskał dotację

Przyznana

kwota dotacji

(w zł)

1

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do placówek edukacyjnych

15 000,00

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie

15 000,00

2

Wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną

13 000,00

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta

13 000,00

 

Łączna ilość ofert z złożonych w konkursie wyniosła 2. Oferty powyższe spełniły wymagane kryteria określone w Wytycznych stanowiących załącznik do otwartego konkursu ofert z dnia 13 stycznia 2021 r.

Z wybranymi oferentami zostaną zawarte umowy dotyczące realizacji poszczególnych projektów.

Wójt

/-/ Piotr Zwaliński

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png 2fd3aae073b67706ea125cbbd0c4d014
b2.png dd675e67f22533bc7ab5b7523c29328e
b3.png 4536c18a0097d0d0cc6cb99e5ddddb45
b4.png 52d96065dfabbf1ebc1272ed46c34eb2
b5.png 8c5c5e1a8ec86a993b0edc35672f6336
b6.png 1f4f330f064d1325c6dbf1900f88af63