Dabrówno - v46.sam3.pl

Piątek,  26-02-2021,
Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png 48cf584e543216a48c2eead5f5d81b7f
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Dąbrówno, dn. 10 lutego 2021 r.

IOD.524.2.2021

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 10 lutego 2021 roku

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w 2021 r., wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2020 r. poz. 1057):

1. zadanie w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

2. zadanie w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr Or.0050.16.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 03 lutego 2021 roku rozpatrzyła oferty.

Wójt Gminy Dąbrówno przyznał dotacje na realizację ww. zadań w 2021 roku:    

Lp.

Nazwa zadania

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania (w zł)

Nazwa oferenta, który uzyskał dotację

Przyznana

kwota dotacji

(w zł)

1

Zadanie w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

pn. Bezpieczny kąt

12 000,00

Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt

12 000,00

2

Zadanie w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

pn. Lokalna Telewizja Społeczna

12 000,00

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna

12 000,00

Łączna ilość ofert z złożonych w konkursie wyniosła 2. Oferty powyższe spełniły wymagane kryteria określone w Wytycznych stanowiących załącznik do otwartego konkursu ofert z dnia 15 stycznia 2021 r.

Z wybranymi oferentami zostaną zawarte umowy dotyczące realizacji poszczególnych projektów.

Wójt

/-/ Piotr Zwaliński

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png 1f92894be8c75eadfcaaf4bcb2c66c54
b2.png d25ea1d08fd817946c9faeffb1ea57db
b3.png 92e3b2248c208f66b45bb01b8a25b72e
b4.png 99e6fcaef4e6625b2d3a0cd40108350a
b5.png 2e591cad01d152d55177d0b7e461b403
b6.png bbcc6b946fd2a6d799ac13c817e9060b