Dabrówno - v46.sam3.pl

Sobota,  10-04-2021,
Imieniny: Borysławy, Makarego, Michała
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png bcbdd1508a44b41ed5d4e04977bbe9d8
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Dąbrówno, dn. 15 marca 2021 r.

IOD.524.8.2021

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 15 marca 2021 roku

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w 2021 r., wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2020 r. poz. 1057):

Zadania w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – wysokość środków 11 000,00 zł

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr Or.0050.28.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 08 marca 2021 roku zaopiniowała oferty.

Wójt Gminy Dąbrówno przyznał dotacje na realizację ww. zadań w 2021 roku:    

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa oferenta, który uzyskał dotację

Przyznana

kwota dotacji

(w zł)

1

Zadanie w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pod nazwą:

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dabrówno – Nasze Miejsce na Ziemi

6 500,00

2

Zadanie w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pod nazwą:

Koło Gospodyń Wiejskich w Elgnowie

4 500,00

Łączna ilość ofert z złożonych w konkursie wyniosła 2. Oferty powyższe spełniły wymagane kryteria określone w Wytycznych stanowiących załącznik do otwartego konkursu ofert z dnia 16 lutego 2021 r.

Z wybranymi oferentami zostaną zawarte umowy dotyczące realizacji poszczególnych projektów.

Wójt

/-/ Piotr Zwaliński

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png 67ca4632b83939ceb319accbc5ea9854
b2.png 45ac63723ec11898d584aeeaf2353fce
b3.png ac833dbcd9fc95c6c9ccf27ccaf7ba81
b4.png d953a5cc3d55b246f5db3e8bfd1b1897
b5.png 64ed029b9adae5c6da8eb0f0672646b4
b6.png 26a0a74244c7a6272ee4fb74b736a12a